Svi poslovi su automatizovani. Kompletan fond u Požegi, ogranci i depo uneti su u računare koji su umreženi. Obrada podataka koji se odnose na bibliotečki materijal, korisnike i finansije je automatizovana. Na jednom računaru "samcu" korisnici mogu pretraživati knjižni fond po: autoru, naslovu, signaturi (UDK) i predmetu.

Biblioteku danas čini fond sa preko 90.000 bibliotečkih jedinica, raspoređenih u samoj Požegi i u ograncima: Srednja Dobrinja, Ježevica, Duškovci, Roge, Prilipac i Godovik, koji više ima ulogu depoa, nego ogranka.
Kompletan rad ove ustanove odvija se kroz rad sledećih službi i odeljenja:
 • Pozajmno odeljenje,
 • Dečje odeljenje,
 • Zavičajno odeljenje,
 • Odeljenje stručne knjige,
 • Odeljenje za nabavku i obradu,
 • Odeljenje zajedničkih službi i
 • Ogranci.
 • pukovnik Slavko Joksimovic
  U Biblioteci postoje još dva značajna fonda koji se mogu koristiti samo u prostorijama Biblioteke, a koji su takođe uneti u računare, a to su:
 • legat pukovnika Slavka Joksimovića i
 • fond stare i retke knjige.

 • home basic search news e-mail
  design by: INternetClub