Otac Justin Popović (1894-1979)

Rodjen u Vranju. Završio teološke studije na Oksfordskom univerzitetu i na Teološkom fakultetu u Atini, gde je doktorirao 1926. godine. Od 1922. profesor je Bogoslovije u Sremskim Karlovcima, od 1934. profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Urednik časopisa Hrišćanska misao (1922-1927); zajedno sa Branislavom Petronijevićem osnivač Srpskog filosofskog društva (1938). Monah od (1916). Prevodilac bogoslovsko-asketske i svetootačke literature.

Glavna dela:
Filosofija i religija F. M. Dostojevskog (1923),
Dogmatika pravoslavne crkve, 1-3 (1932),
Dostojevski o Evropi i slovenstvu (1940),
Svetosavlje kao filosofija života (1953),
Filosofske urvine (1957),
Žitija svetih, 1-12 (1972-1977),
Pravoslavna crkva i ekumenizam (1974),
Put bogopoznanja (1987).

Umro u manastiru Ćelije kod Valjeva.

home basic search news e-mail
design by: INternetClub