Dr Jovan Hadži Vasiljević (1866-1948)

Jovan Hadži Vasiljević rodjen je u Vranju, 18. oktobra 1866. godine od oca Hadži Vasilija iz porodice Pogačarević i majke Katerine, ćerke kumanovskog ikonoma Dimitrija.

Delo Jovana Hadži Vasiljevića, doktora filozofije, istoričara, etnogeografa i knjževnika, nezaobilazno je u proučavanju Stare Južne Srbije, Vranja i Makedonije. Prvi se zainteresovao za prošlost ovih krajeva i objavio preko 200 istorijskih i etnografskih radova o njima. Bio je 36 godina sekretar Društva "Sveti Sava" u Beogradu, osnovanog da "neguje i širi prosvetu, nacionalno osećanje i vrline u srpskom narodu".

Sa Moravskom divizijom II poziva prelazi Albaniju, o čemu ostavlja svedočanstvo u Ratnim dnevnicima. Kao mlad, obrazovan čovek iz novooslobodjenih krajeva Srbije, uživao je naklonost Milana Obrenovića.

home basic search news e-mail
design by: INternetClub