MIRKO MARKOVIĆ

Veliki pisac majušnjih knjiga
koje se mogu sakriti u dlan,
humoristička prva liga,
za razgovor bogomdan.

Kad se nasmeje, isti Mendo
Za one koji dobro pamte,
Kad se naljuti vezba kendo
i onda ga se redom mante.

Pero Zubac

Kendo (ken - mač, do-put)
= japanska borilačka veština
kruska MIRKOVACA


design by
BIOdesign & Biosan