NARODNA BIBLIOTEKA
KULA


KULA, Trg oslobođenja 7, Telefon/faks 025/722-231, e-mail kula@biblioteke.org.yu


Organizovan stručni rad biblioteke datira od 1953. godine. Njenom razvoju prehodila je, odmah po oslobođenju, velika sabirna akcija knjiga - priliozi građana.
Sakupljenim knjigama pridodate su sačuvane knjige iz Građanske škole, kao i ostatak knjiga društva "Kolo srpskih sestara"...

Od 1961. godine Biblioteka postaje potpuno samostalna ustanova sa godišnjim dotacijama SO. U njenu nadležnost prenose se finansijsko-administrativni poslovi koje je do tada vodila služba SO. Postavljanjem tri bibliotečka radnika u Biblioteci je omogućen rad sa korisnicima bibliotečkog materijala preko celog dana.


1988. godine blioteka je dobila zgradu u centru grada. Raspolaže sa 600 ² prostora. Narodnu biblioteku Kula organizaciono čine biblioteka u Kuli i ogranci u Sivcu, Crvenki, Kruščiću, Ruskom Krsturu i Liparu.
Biblioteka poseduje ukupno 85.175 knjiga,
 • Biblioteka u Kuli 32.260
 • Biblioteka u Sivcu 14.543
 • Biblioteka u Crvenki 13.312
 • Biblioteka u R. Krsturu 13.489
 • Biblioteka u Kruščiću 6.735
 • Biblioteka u Liparu 4.836
  Na srpskom jeziku 74.648 knjiga, na mađarskom 5.901, na rusinskom 4.444 i na ostalim jezicima 182 knjige.
 • U Biblioteci je zaposleno samo 9 bibliotečkih radnika, što predstavlja jedan od velikih problema u organizovanju rada Biblioteke. U toku 2001. godine Biblioteka je prinovila oko 1.800 knjiga kupovinom i poklonom.
  Biblioteka organizuje susrete sa književnim stvaraocima, promocije knjiga, predavanja, literarni i likovni konkurs za decu osnovnog i srednjeg uzrasta. U toku 2001. godine Biblioteka je organizovala šest književnih susreta, tri predavanja i pet izložbi. Naši gosti bili su: Goran Petrović, Vasa Pavković, Đorđo Sladoje, Miroslav Lazanjski, Duško Trifunović...

  Biblioteka ima primernu izdavačku delatnost.
  U oktobru 2002. Godine ogranak u Sivcu će obeležiti 110 godina od začetka bibliotečke delatnosti u ovom naselju.

  Pod krovom Narodne biblioteke Kula deluje atelje akademskog slikara Mirka Ćirića, iza koga je 35 godina umetničkog stvaralaštva i isto toliko pedagoškog rada.

  Od januara 2002. g. direktor biblioteke je Snežana Tatalović.

  NARODNA BIBLIOTEKA KULA
  KULA, Trg oslobođenja 7,
  Telefon/faks 025/722-231,
  e-mail kula@biblioteke.org.yu

  home basic search news e-mail
  design by: INternetClub