Библиотека у Неготину приказала је презентације - Финансијска едукације-шта је потребно да знате и - Како обезбедити средства за школовање.

Библиотека у Неготину уз подршку Народне банке Србије, а у оквиру пројекта - Финансијска писменост грађана, приказала је презентације - Финансијска едукације-шта је потребно да знате и - Како обезбедити средства за школовање. Предавачи, Миодраг Илић, виш. стр. сарадник и Љиљана Видојковић, самостални стр. сарадник, разговарали су са ученицима 4. године Неготинске гимназије.

Go to top